Welkom op de site van de Ondernemers Vereniging Beckum en Oele (OVBO).

Vanwege CORONA hebben we al ruim anderhalf jaar geen bijeenkomst meer georganiseerd.
Wij hopen -en zijn inmiddels met de voorbereidingen gestart- om in september 2021
een bijeenkomst te kunnen organiseren.
Uiteraard  vooralsnog alles onder voorbehoud……. Wij houden u op de hoogte.

Het zijn en blijven bijzondere tijden.
Mochten er leden zijn die behoefte hebben aan contact en/of voorstellen hebben waarbij we iets voor elkaar zouden kunnen betekenen dan horen wij dat graag.
Waar mogelijk kunnen we daar als bestuur een rol in spelen, schroom niet om contact op te nemen!
Bestuur OVBO – juli 2021
__________________________________________________________________________________________________________

Beckum is een kerkdorp en Oele een buurtschap in de gemeente Hengelo O.
In dit gebied zijn veel ondernemers actief, variërend van eenmanszaak tot midden en kleinbedrijf.
Ruim 90 ondernemers hebben zich verenigd in de OVBO. Zij hebben als persoon of als bedrijf een economische en/of sociale binding met Beckum en Oele.

Zaken doen berust mede op gunnen en daarvoor moet je elkaar kennen

De OVBO organiseert 4 bijeenkomsten per jaar. Een bijeenkomst heeft een thema en een informeel deel om onderlinge contacten te leggen en te onderhouden.
Via internet en email is er tussentijdse informatie uitwisseling mogelijk.

De vereniging is laagdrempelig voor haar leden én introducés.
Dit wordt gekenmerkt door een lage contributie en de no-nonsens cultuur.
De ondernemers vereniging is geen parkvereniging, is geen powernetwerk en heeft niet als doel projecten en initiatieven financieel te steunen.

Meer informatie?