Welkom op de site van de Ondernemers Vereniging Beckum en Oele (OVBO)

Beckum is een kerkdorp en Oele een buurtschap in de gemeente Hengelo O.
In dit gebied zijn veel ondernemers actief, variërend van eenmanszaak tot midden en kleinbedrijf.
Circa 90 ondernemers hebben zich verenigd in de OVBO. Zij hebben als persoon of als bedrijf een economische en/of sociale binding met Beckum en Oele.

Zaken doen berust mede op gunnen en daarvoor moet je elkaar kennen

De OVBO organiseert 4 bijeenkomsten per jaar. Een bijeenkomst heeft een thema en een informeel deel om onderlinge contacten te leggen en te onderhouden.
Via internet en email is er tussentijdse informatie uitwisseling mogelijk.

De vereniging is laagdrempelig voor haar leden én introducés.
Dit wordt gekenmerkt door een lage contributie en de no-nonsens cultuur.
De ondernemersvereniging is geen parkvereniging, is geen powernetwerk en heeft niet als doel projecten en initiatieven financieel te steunen.

Meer informatie?